מאמרים

חיי הסטודנט - חלק 2

הבנקים השונים וכן חברות מימון חוץ בנקאיות, מציעים הלוואות מימון לסטודנטים בסכומים שונים ובאפשרויות של פריסת תשלומים ארוכת טווח.

הבנקים מציעים הלוואות בריבית נמוכה מאוד לסטודנטים וחלקם נותנים אפשרות של הלוואת גרייס- הלוואה שניתן להחזיר את סכום הקרן של ההלוואה רק לאחר שמסיימים את התואר ומתחילים לעבוד, לאחר תקופה שלא תעלה על 3-4 שנים, בזמן התקופה הראשונית של ההלוואה מחזירים רק את הריבית, הלוואה דומה ניתנת גם לסטודנטים הלומדים במקצועות ההוראה הנדרשים באמצעות משרד החינוך.

חברות אשראי מלוות לסטודנטים כפי שמלוות לאנשים פרטיים או לעסקים, הלוואות קטנות יותר על סמך כרטיס האשראי של הלווה.

חברות מימון יכולות לתת תנאי הלוואה שיכולה להתפרס לאורך שנים ואז ההלוואה ניתנת לכל התואר וגם למחייה, הלוואה כזו גוררת ריבית קצת יותר גבוהה בגלל התנאים שלה.

כנראה שלימודים הם עסק כלכלי בפני עצמם ויש לחשב את העלויות ואת הסכומים ולתכנן את תקופת הלימודים כך שנוכל לעמוד בכל ההחזרים והתשלומים הצפויים עלינו כסטודנטים.

חזרה לחלק ראשון